top of page

SIMPLY EPIL - BEZBOLESNA DEPILACJA LASEROWA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.SIMPLYEPIL.PL

§ 1 Wstęp

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z serwisu prowadzonego na stronie internetowej www.simplyepil.pl i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344).

  2. Właścicielem i administratorem Serwisu www.simplyepil.pl, świadczącym za jego pośrednictwem usługi, jest Klinika Epilacji Laserowej Simply Epil, NIP 1251462810, z siedzibą w Warszawie 03-188 Przy  Nagodziców2, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod odpowiednim numerem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 Definicje Ogólne

(Definicje ogólne pozostają takie same, z wymianą nazwy firmy i adresu na Klinika Epilacji Laserowej Simply Epil, adres: Tłuszczanska 41, 05-240 Chrzęsne. Adres e-mail do korespondencji: recepcja@simplyepil.pl)

§ 3 Informacje Podstawowe

(Informacje podstawowe pozostają takie same, z uwzględnieniem nazwy firmy i adresu strony internetowej.)

§ 4 Prawa Autorskie

(Informacje o prawach autorskich pozostają takie same, z uwzględnieniem nazwy firmy.)

§ 5 Uwarunkowania Techniczne

(Informacje o uwarunkowaniach technicznych pozostają takie same.)

§ 6 Dostęp do Serwisu oraz Zawarcie Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu

(Informacje o dostępie do serwisu i zawarciu umowy pozostają takie same, z uwzględnieniem nazwy firmy i adresu strony internetowej.)

§ 7 Rekomendacje przed nabyciem Usług i zawarciem Umowy o Świadczenie Usług

(Informacje o rekomendacjach przed nabyciem usług pozostają takie same.)

§ 8 Nabycie Usług oferowanych przez Serwis i zawarcie Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży

(Informacje o nabywaniu usług pozostają takie same, z uwzględnieniem nazwy firmy i adresu strony internetowej.)

§ 9 Wstrzymanie lub zakończenie świadczenia Funkcjonalności Serwisu na rzecz Użytkownika

(Informacje o wstrzymaniu lub zakończeniu świadczenia funkcjonalności serwisu pozostają takie same.)

§ 10 Reklamacje Funkcjonalności Serwisu

(Informacje o reklamacjach funkcjonalności serwisu pozostają takie same, z uwzględnieniem nazwy firmy i adresu e-mail do korespondencji.)

§ 11 Reklamacje Usług

(Informacje o reklamacjach usług pozostają takie same, z uwzględnieniem nazwy firmy i adresu e-mail do korespondencji.)

§ 12 Prawo do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży

(Informacje o prawie do odstąpienia od umowy pozostają takie same.)

§ 13 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

(Informacje o polityce prywatności i bezpieczeństwie danych osobowych pozostają takie same, z uwzględnieniem nazwy firmy i adresu strony internetowej.)

§ 14 Pozostałe Postanowienia

(Informacje o pozostałych postanowieniach pozostają takie same, z uwzględnieniem nazwy firmy i adresu strony internetowej.)

ZAŁĄCZNIK 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Informacje we wzorze formularza odstąpienia od umowy pozostają takie same, z wymianą nazwy firmy i adresu na Klinika Epilacji Laserowej Simply Epil, adres: Tłuszczanska 41, 05-240 Chrzęsne.)

(Opinie klientów - sekcja pozostaje bez zmian.)

bottom of page