top of page

SIMPLY EPIL - BEZBOLESNA DEPILACJA LASEROWA

Polityka prywatności Simply Epil - Klinika Epilacji Ewelina Wieczorkiewicz

Data wejścia w życie: 01.01.2024

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób Klinika Epilacji Ewelina Wieczorkiewicz, działająca pod nazwą Simply Epil, gromadzi, używa, przechowuje i chroni dane osobowe swoich klientów oraz użytkowników strony internetowej i innych usług. Ewelina Wieczorkiewicz, mająca adres zamieszkania Chrzęsne Tłuszczanska 41, 05-240, jest administratorem danych osobowych.

 1. Rodzaje zbieranych danych osobowych:

  • Dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres zamieszkania.

  • Informacje o usługach, które Państwo zamawiają, w tym informacje medyczne związane z epilacją.

  • Dane zbierane automatycznie podczas korzystania z naszej strony internetowej, takie jak adres IP, pliki cookie, informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu.

  • Dane zbierane w celach marketingowych, takie jak preferencje marketingowe i informacje o kampaniach reklamowych.

  • Inne informacje, które Państwo dobrowolnie nam przekazują w ramach korespondencji, rozmów telefonicznych lub innych form kontaktu.

 2. Cele przetwarzania danych osobowych:

  • Realizacja umów i świadczenie usług medycznych.

  • Zarządzanie i prowadzenie kontaktów z klientami.

  • Prowadzenie działań marketingowych, w tym przesyłanie informacji o promocjach i ofertach.

  • Poprawa jakości usług i dostosowanie ich do potrzeb klientów.

  • Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

 3. Udostępnianie danych osobowych:

  • Dane osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umów i świadczenia usług medycznych.

  • Dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej w przypadku obowiązku prawnego.

 4. Przechowywanie danych osobowych:

  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.

  • W przypadku danych medycznych, będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa medycznego.

 5. Ochrona danych osobowych:

  • Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub ujawnieniem.

  • Wdrożyliśmy procedury związane z naruszeniem danych osobowych, które pozwalają na szybkie reagowanie w przypadku incydentów.

 6. Prawa klientów:

  • Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania lub ograniczania przetwarzania.

  • Klienci mogą wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

  • Każdy klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

 7. Kontakt:

  • Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności lub żądania odnoszące się do danych osobowych można kierować na adres e-mail: [Adres e-mail kontaktowy].

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji tej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Aktualna wersja Polityki Prywatności będzie dostępna na naszej stronie internetowej.

Dziękujemy za zaufanie i korzystanie z usług Simply Epil - Klinika Epilacji Ewelina Wieczorkiewicz.

bottom of page